Choď na obsah Choď na menu
 


Produkty

Dosahovať úspech dokážu iba tí najšikovnejší. Vedia, že každý cent, vynaložený zbytočne, by v konečnom zúčtovaní chýbal. Musia v čo najväčšej miere odbúrať ťažkú, manuálnu prácu a čo najefektívnejšie využívať stroje a technické zariadenia. Dopravníky výdatne prispievajú k naplneniu tohto cieľa, uľahčujú prácu, šetria energiu a peniaze.

 

Dopravníky zabezpečujú hospodárnu dopravu sypkých látok a premiestňovanie predmetov hromadného charakteru. Dopravníky patria medzi zariadenia, ktoré netreba pri nakladaní a vykladaní zastavovať a odpadá aj čas potrebný na vrátenie prázdneho dopravného prostriedku.

 

Základom pre správnu realizáciu projektu je návrh transportného systému, ktorý vychádza z priamych požiadaviek zákazníka, jeho praktických skúseností, s prihliadnutím na chyby a nedostatky iných, resp. už používaných systémov.

  • Pojazdné a prenosné pásové dopravníky sa používajú pri preprave materiálu na kratšie vzdialenosti a tam, kde dochádza k častým zmenám nakladacích a vykladacích miest, prípadne sklonu a smeru toku materiálu.
  • Diaľkové dopravníky dopravujú veľké množstvo rudy alebo skrývky na miesto skládky bledo do závodu na ďalšie spracovanie. Dopravná vzdialenosť býva aj niekoľko kilometrov, šírka pásu až 3 m a rýchlosť až 6 m.s-1.
  • Strmé pásové dopravníky majú na páse priečky proti sklzávaniu materiálu alebo je na nich okrem dopravného pásu použitý ešte prítlačný pás.
  • Článkové dopravníky sa najčastejšie používajú na dopravu ťažkých, hrubozrnných, ostrohranných a horúcich materiálov na kratšie vzdialenosti. Často sa vyskytujú v kameňouholných baniach a ako dopravné prostriedky v tunelových peciach.
  • Elevátory sa používajú na naberanie a dopravu sypkých materiálov, kde ťažným elementom je pás, lano alebo reťaz. 

Správnou voľbou vhodných typov pásových dopravníkov možno zaručiť vysokú prevádzkovú bezpečnosť, vysokú produktivitu práce, jednoduchú obsluhu a  údržbu alebo aj ekologickú neškodnosť s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

 

Pre návrh vhodného transportného systému sú dôležité tieto údaje: 

  • druh prepravovaného materiálu a jeho fyzikálne vlastnosti,
  • dĺžka transportu a jeho sklon, resp. výškový rozdiel,
  • požadovaný prepravný výkon (napr. t/hod.),
  • pracovné prostredie a priestorové obmedzenia.

Ako pohonné jednotky sa môžu použiť štandardné elektromotory s prevodovkami, násuvné prevodovky alebo kompaktné uzavreté bubnové pohony. V ťažkých a náročných prevádzkach sa pre ľahší prenos hnacích síl na dopravný pás odporúča bubon pogumovať.

 

 Navrhujeme a vyrábame ako veľmi odolné dopravníky pre ťažké abrazívne materiály, tak aj jednoduché ľahké varianty. Možnosť dávkovania materiálu od min. množstva až po vysoko objemové a veľký výber typov pohonu a konštrukcií je samozrejmosťou.

 

Samozrejmosťou k dodávke technologických celkov sú aj riadiace a ovládacie systémy, navrhnuté presne podľa potrieb zákazníka. Od najjednoduchších automatických systémov až po veľmi sofistikované riadiace SW, vrátane dodávky HW s prípadnou vizualizáciou či diaľkovým prístupom a ovládaním.

 

 Podľa požiadaviek zákazníkov sa dodávajú k dopravníkom aj rôzne druhy prídavných zariadení (napr. podperné konštrukcie a podvozky, špeciálne výsypky na rovnomerné rozmiestnenie materiálu, násypky, kontajnery, silá a pod.). Ich voľbu ovplyvňuje aj druh prepravovaného materiálu. Pri niektorých prevádzkach možno použiť aj štandardizovaný, skladací, resp. stavebnicový systém konštrukcie pásových dopravníkov, ktorý zaručuje skrátenie dodacích lehôt, variabilitu v dĺžke, mobilitu, uľahčenie prepravy a prispôsobivosť k nadradeným systémom.