Choď na obsah Choď na menu
 


Služby

 

Samotná automatizácia je dnes už neodmysliteľnou súčasťou výrobných procesov. Požiadavky trhu nútia firmy neustále zvyšovať kapacitu a kvalitu produktov za stáleho znižovania nákladov.

Kompletná ponuka služieb, úzka spolupráca so zákazníkom, vysoká odbornosť našich zamestnancov a kvalita sú hlavné atribúty, ktoré prispievajú k spokojnosti a dôvere zákazníka.

Široká ponuka dopravníkov umožňuje vytvárať dopravné systémy a logistické trasy medzi jednotlivými technologickými pracoviskami od vstupu až po výstup materiálu za pomoci automatizovaných transportných systémov podľa požiadaviek a predstáv zákazníka. Realizačné montážne činnosti uskutočňujeme v rámci inštalácie nových nami dodávaných technologických zariadení, automatizovaných liniek, robotických systémov ako aj samostatnou individuálnou činnosťou, ak zákazník prejaví záujem o služby akéhokoľvek druhu z nasledovnej oblasti:

 • montáž potrubí
 • montáž oceľových konštrukcií 
 • montáž automatizovaných liniek, technologických strojných zariadení ako aj robotických systémov
 • montáž dopravníkov a dopravných technologických ciest
 • montáž samostatných technologických celkov a sústav
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 • nákladná cestná doprava vrátane prípojného vozidla
 • prenájom motorových vozidiel
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • výroba strojov pre hospodárske odvetvia
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • výroba a hutnícke spracovanie kovov
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

 

NÁROČNÉ ÚLOHY SÚ PRE NÁS VÝZVOU

V každej spomínanej oblasti poskytujeme svojim zákazníkom vysoko odborné kvalitné služby, založené na osobnej profesionalite našich riadiacich pracovníkov. Každodenné posúvanie hraníc našich možností je pre nás samozrejmosťou. K svojim zákazníkom pristupujeme vždy jednotlivo, citlivo reagujeme na ich osobitné požiadavky a ponúkame im kompletné služby súvisiace s daným projektom.